Кайдзен Інститут - Історія успіху

Видобування - Поташ

Flow Management, Daily KAIZEN™

Профіль клієнта

Великий канадський власник калійного рудника.

Потенціал для покращень

Наш клієнт, власник калійного руднику,  мав постійне питання з управління запасами на підземному складі. Відсутні деталі, проблеми з пошуком деталей, дублювання замовлень та невідповідність між фактичною наявністю зап.частин та інформацією в системі запасів були повсякденними. Це питання створювало неефективність на робочих місцях і безпосередньо впливало на час простою обладнання.

KAIZEN™ success story mining
kaizen-project-success

Корінні причини

 • Частини зберігалися без систематичного підходу до організації робочих місць, управління запасами або потоку складських матеріалів
 • Інша діяльність з технічного обслуговування була більш пріоритетною порівняно з активізацією складу
 • Було необхідне навчання працівників щодо переваг використання методів KAIZEN™

Наш підхід

 • Співробітники клієнта навчені  принципам  організації робочих місць 5S і реалізують їх на складі
 • Нові складські стелажі встановлені та розташовані за допомогою Управління потоком
 • Впроваджено систему управління  запасами Канбан
 • Впроваджено стандартні операційні процедури для складу
kaizen-approach-success

Ключові результати

 • Більш безпечні умови на робочому місці та покращення морального стану працівників
 • Зростання щоденної продуктивності складу на 40%
 • Використання складських приміщень зменшено на 65%
 • Заощадження в розмірі 1,35 млн. доларів безпосередньо пов'язано з підвищенням ефективності та усуненням дублікатів запасних частин
 • Переваги проекту призвели до поширення ініціативи в інших місцях
arrow up